Noteikumi

Latgales Jauno ģeogrāfu skolas

noteikumi 2021./22.gada sezonai

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

• LJĢS notiek 2021./22. mācību gada ietvaros no oktobra līdz martam (6reizes mācību gadā), vienu reizi mēnesī, sestdienās

• LJĢS norises valoda ir latviešu

• LJĢS tiek organizēta konkursu formā

• LJĢS konkursa dalībniekus iedala 3 vecuma grupās: 6./7., 8./9. un 10.-12.klašu skolēni

• LJĢS nodarbības sastāv no apmēram 7 konkursa kārtām

Novembrī risinās LJĢS Latgales Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde

• Ikmēneša nodarbības norisinās par dažādām tēmām, kas vismaz mēnesi iepriekš tiek izziņotas.

• Katrā nodarbībā, arī Atklātajā olimpiādē, katras grupas dalībnieki saņem ieskaites punktus sezonas kopvērtējumā

• Jebkuras izmaiņas nolikumā vai nodarbību norisē tiks nekavējoties paziņotas dalībniekiem LJĢS oficiālajā mājas lapā

ATBILŽU VĒRTĒŠANA

• Atbildes vērtē vērtēšanas komisija.

• Vērtēšanas komisijā piedalās JĢS organizētāji.

• Vērtēšanas komisijas pienākumos ietilpst praktisko uzdevumu sagatavošana un vērtēšana, kā arī rezultātu paziņošana.

• Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā drīkst pieaicināt arī citus pārstāvjus.

• Katras uzdevumu kārtas punktu skaitu nosaka uzdevumu sastādītājs

• Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt sava darba vērtējumu, vēršoties pie nodarbības vadītāja Gata Kampernova (26462702)

PUNKTU PIEŠĶIRŠANA

• Pamatskolas klašu grupas dalībnieki saņem kopvērtējuma punktus pēc nodarbībā uzrādītā rezultāta:

Par 1.vietu – 18 punkti

Par 2.vietu – 16 punkti

Par 3.vietu – 14 punkti

Par 4.vietu – 12 punkti

Par 5.vietu – 10 punkti

Par 6.vietu – 9 punkti

Par 7-9.vietu – 8 punkti

Par 10-12.vietu – 7 punkti

Par 13.-15.vietu – 6 punkti

Par 16.-18.vietu – 5 punkti

Par 19.-21.vietu – 4 punkti

Par 22.-24.vietu – 3 punkti

Par 25.-27.vietu – 2 punkti

Par katru nākamo vietu - 1 punkts

• Visi skolēni, kas savā grupā atsevišķā uzdevumā ieguvuši augstāko punktu summu, bet nav iekļuvuši labāko 27 (psk.) vidū, saņem 1 papildus punktu

• Katras nodarbības absolūtais uzvarētājs saņem papildus 3 punktus kopvērtējumā, otrās vietas ieguvējs šajā vērtējumā - 2 punktus, bet trešā labākā rezultāta īpašnieks punktu.

• Skolu kopvērtējumā katrā nodarbībā ieskaitē tiek summēti sešu dalībnieku labākie rezultāti, kā arī 1/2 no nākamo 4 dalībnieku iegūtajiem individuālajiem punktiem.

• Katras individuālās nodarbības kopējie rezultāti (absolūtā klase) tiek summēti un dalīti, iegūstot vidējo nodarbības dalībnieka rezultātu. Visi saņem ieskaites punktus LJĢS absolūtajā kopvērtējumā. Ja dalībnieks uzrāda absolūti labāko rezultātu atsevišķā nodarbības kārtā, tas arī tiek ieskaitīts šajā kopvērtējumā.

• Katras nodarbības rezultāti parādās LJĢS mājas lapā 2 dienu laikā.

APBALVOŠANA

• Katras nodarbības noslēgumā LJĢS apbalvo katras grupas 3 labākos rezultātu ieguvējus, kā arī absolūto uzvarētāju

• Marta ikmēneša nodarbībā apbalvo visu klašu grupu trīs labāko rezultātu īpašniekus sezonas kopvērtējumā

• LJĢS 1. vietas ieguvējs sezonā 12.klašu grupā var iegūt īpašo balvu - budžeta vietu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

DALĪBNIEKU SODĪŠANA

• Konkursu vērtētāji drīkst piemērot soda punktus par:

• špikošanu

• apspriešanos ar citu dalībnieku

• anulēt kārtu rezultātu dalībniekam, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šis cilvēks ir jebkādā veidā nelikumīgi iepriekš ieguvis kārtas pareizās atbildes.

• anulēt nodarbības rezultātus, ja netiek ievēroti iekšējie kārtības noteikumi.

• Par noteikumu neievērošanu LJĢS mājaslapā konkursa rīkotājiem (žūrijai) ir tiesības attiecīgajam dalībniekam piešķirt brīdinājumu līdz nākamajai LJĢS kārtai, kuras laikā šis brīdinājums pārvēršas par -2 no kopējā punktu skaita