Svarīgākie mači ir klāt!

Post date: Nov 25, 2016 9:51:20 AM

Latgales Jauno ģeogrāfu skolas (LJĢS) rīkotās

Latgales Atklātās olimpiādes

Nolikums

Mērķi un uzdevumi (Latgales skolu jaunatnei)

  • Raisīt interesi par ģeogrāfiju un zemes zinātnēm;

  • Paplašināt un padziļināt skolā ģeogrāfijas stundās mācīto;

  • Palīdzēt sagatavoties un izdarīt izvēli par labu ģeogrāfijas un zemes zinātņu studijām;

  • Iepazīstināt ar ģeogrāfiju kā nākotnes profesiju.

Vispārīgie noteikumi

  • Atklātā olimpiāde norisinās skolu mācību gada laikā reizi pēc mājaslapā www.latgale.jgs.lv publicētā kalendāra

  • Piedalīties tiesīgs jebkurš Latgales pamata un vidējās izglītības iestāžu audzēknis. Dalībnieki startē četrās klašu grupās: pamatskola, 10.klase, 11.klase un 12.klase.

  • Reģistrācija katram LJĢS pāsākumam notiek, ierodoties ne vēlāk kā pusstundu pirms sākuma, nosaucot reģistrētājam savu dalībnieka vārdu, uzvārdu, skolu un klasi, samaksājot dalības maksu (1.50€) un saņemot pretī dalībnieka numuru (kurš jāraksta uz uzdevumu lapām).

  • Skolēnu darbus vērtē žūrija, kas sastāv no ģeogrāfijas un zemes zinātņu programmu studentiem, pasniedzējiem, skolotājiem un profesionāļiem, kurus apstiprina Jauno ģeogrāfu skolas prezidents un kuri apņemas ievērot objektivitāti un neitralitāti.

  • Katras klašu grupas triju labāko rezultātu sasniedzēji tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un balvu.

  • Rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek ne vēlāk kā stundu pēc olimpiādes uzdevumu daļas noslēgšanās.

 • Labākā rezultāta sasniedzēji katrā klašu grupā kvalificējas valsts (slēgtajai) ģeogrāfijas olimpiādei.

Atklāto olimpiāžu norise

  • Olimpiāde norisinās Rēzeknes 5.vidusskolas aktu zālē.

  • Olimpiāde sastāv no 8 uzdevumiem, ko pēc īsas žūrijas instrukcijas dalībnieki sāk pildīt atbilstoši dotajiem norādījumiem un nodod žūrijai orientējoši pēc 10-20 minūtēm (atbilstoši žūrijas dotajam pildīšanas laika ierobežojumam). Pēc nodošanas tiek sniegtas pareizās atbildes.

  • Uzdevumi ir testa formātā uz organizatoru izdrukātām papīra lapām ar vai bez uzskates materiāliem un ar vai bez atbilžu variantiem, prasot atzīmēt vai uzrakstīt pareizo atbildi, citkārt garākā tekstā analizēt kādu problēmu, veikt aprēķinus, zīmēt diagrammas un darboties ar kartēm. Tādējādi tiek pārbaudīta skolēnu erudīcija, analīzes un radošās spējas.

  • Uzdevumus un papīra lapas atbildēm nodrošina organizatori. Dalībniekiem pašiem jānodrošina rakstāmpiederumi un pēc personīgiem ieskatiem: zīmuli, lineālu, kalkulatoru.

  • Uzdevumu risināšanas laikā nav atļauts izmantot jebkādus savus informācijas materiālus vai sakaru ierīces, kā arī kontaktēties ar citiem olimpiādes dalībniekiem. Uz dalībnieka interesējošiem jautājumiem nekavējoties atbild žūrija.