Pēc Latvijas seko Eiropa!

Post date: Oct 18, 2018 1:28:32 PM

Uz tikšanos!

Lai gan daudzviet Latvijas 100-gade tiks atzīmēta tikai pēc mēneša, LJĢS to jau paguvusi atzīmēt, lai varētu ķerties pie plašākām tēmām oktobra mēnesī. Par šīs sezonas otrās nodarbības teritoriju izvēlēta Eiropas Savienība, kurā esam gan mēs, gan vēl (vismaz pagaidām) 27 citas valstis. Tad nu žūrijas kolektīvs ņēmies pētīt, kas šīm zemēm kopīgs un atšķirīgs, ko kārtīgam ģeogrāfam pienāktos par savienību zināt!

Norises vieta: Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

Laiks: 20.oktobris, reģistrācija no 10:30

Līdzi ņemam: Eiropas Savienībā ražotu pildspalvu, Odu priekam un 150 eirocentus.