Mainīts laiks LJĢS Komandu sacensībām!

Post date: Jan 13, 2012 3:41:17 PM

Latgales Jauno ģeogrāfu skolas žūrija atvainojas par izmaiņām LJĢS kalendārā!

LJĢS pirmās Komandu sacensības norisināsies 25. februārī, ļaujot janvāri veltīt jaunā gada dažādu apņemšanos īstenošanai!

Nolikums LJĢS komandu sacensībām

1.Norises laiks, vieta, dalības maksa

Sacensības norisinās 25. februārī

Norises vieta tiks izziņota ne vēlāk kā janvāra beigās.

Sacensību sākums - 10:00.

Dalības maksa komandai ir Ls 2, neatkarīgi no komandas dalībnieku skaita.

2.Dalībnieki

Par dalībnieku var kļūt jebkurš skolēns, kas mācās Latgales kultūrvēsturiskajā novadā. Skolēni veido skolu komandas, kurās ietilpst 2-4 dalībnieki no vienas skolas. Komandā vismaz vienam dalībniekam jāpārstāv pamatskolas grupa. Komanda izvēlas nosaukumu un nosaka komandas kapteini. No vienas skolas var piedalīties neierobežots komandu skaits!

3.Ieskaite

Komandu sacensībās tiek uzdoti jautājumi, kurus kopīgi jāatbild visiem komandas dalībniekiem. Sacensību noslēgumā tiek apbalvotas 3 labākās komandas.

Komandu mačos LJĢS kopvērtējuma punktus piešķir sekojoši:

1.vieta - katrs dalībnieks pa 6 punktiem

2.vieta - katrs pa 5 punktiem

3.vieta - katrs pa 4 punktiem

4.-6. vieta - katrs pa 3 punktiem

7.vieta līdz 1/2 pēc rezultāta iekļuvušās komandas - katrs pa 2 punktiem

Pēc rezultāta otrajā pusē - katrs pa 1 punktam

Arī skolu kopvērtējumā komandas ienesīs šādas punktu ražas (komanda kopā ņemta).

Neskaidrību gadījumā vēršamies pie žūrijas vadītāja Gata Kampernova - gatis@impro.lv; 26462702 vai sociālajos tīklos draugiem.lv un facebook.com!