Jaunais gads sākas ar Komandu mačiem!

Post date: Jan 14, 2014 9:11:14 AM

Jau trešo reizi Latgales skolu komandas tiek aicinātas uz LJĢS rīkotajiem Komandu mačiem! Iepriekšējās divās šādu sacensību reizēs komandu skaits pārsniedza 20 un, domājams, tā būs arī šogad!

Ar interesi tiek gaidīti pārsteigumi, kādus komandu mači ne reizi jau sagādājuši. Pirmajā sezonā uzvaru izcīnīja Rēzeknes 5.vidusskolas komanda (kuri šoreiz mājinieku lomā), pērn diezgan negaidīti labākie Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ģeogrāfi. Vai trešā sezona atnesīs trešos uzvarētājus?

Nolikums LJĢS komandu sacensībām

1.Norises laiks, vieta, dalības maksa

Sacensības norisinās 25. janvārī

LJĢS nodarbību uzņems Rēzeknes 5.vidusskola (Rūpnīcas 11, Rēzekne)

Sacensību sākums - 10:30.

Dalības maksa komandai ir EUR 3 neatkarīgi no komandas dalībnieku skaita.

2.Dalībnieki

Par dalībnieku var kļūt jebkurš skolēns, kas mācās Latgales kult.vēst. novadā. Skolēni veido skolu komandas, kurās ietilpst 2-4 dalībnieki no vienas skolas. Komandā vismaz vienam dalībniekam jāpārstāv pamatskolas grupa (drīkst būt pat visi 4 pamatskolēni). Komanda izvēlas nosaukumu un nosaka komandas kapteini. No vienas skolas var piedalīties neierobežots komandu skaits!

3.Ieskaite

Komandu sacensībās tiek uzdoti jautājumi, kurus kopīgi jāatbild visiem komandas dalībniekiem. Sacensību noslēgumā tiek apbalvotas 3 labākās komandas.

1.vieta - katrs dalībnieks pa 8 punktiem

2.vieta - katrs pa 7 punktiem

3.vieta - katrs pa 6 punktiem

4.vieta - katrs pa 5 punktiem

5. vieta - katrs pa 4 punktiem

6.-8. vieta - katrs pa 3 punktiem

9.vieta līdz 1/2 pēc rezultāta iekļuvušās komandas - katrs pa 2 punktiem

Pēc rezultāta otrajā pusē - katrs pa 1 punktam

Skolu kopvērtējumā komandas ienesīs dubultu punktu skaitu (1.vieta 16p, 2.v. 14p utt.).

Neskaidrību gadījumā vēršamies pie žūrijas vadītāja Gata Kampernova - gatis@impro.lv; 26462702 !

Uz tikšanos!