Daugavpils gatava uzņemt Latgales spēcīgākās komandas!

Post date: Feb 01, 2016 2:32:46 PM

Daugavpils 16.vidusskolā jau šajā nedēļā tradicionālie Komandu mači, kuros, kā ierasts, piedalīsies LJĢS dalībnieku veidotās komandas. Kopš LJĢS dibināšanas, komandu sacīkstēs uzvarējuši tikai rēzeknieši, tādēļ joprojām tiek gaidīta daugavpiliešu atbilde. Varbūt tā būs šogad? To visu noskaidrosim 6.februārī!

Nolikums LJĢS komandu sacensībām

1. Norises laiks, vieta, dalības maksa

Sacensības norisinās 6.februārī

VJĢS nodarbību uzņems Daugavpils 16.vidusskola.

Sacensību sākums - 9:30.

Dalības maksa komandu sacensībām NAV

Līdzi jāņem rakstāmpiederumi

2.Dalībnieki

Par dalībnieku var kļūt jebkurš skolēns, kas mācās Latgales reģionā. Skolēni veido skolu komandas, kurās ietilpst 2-4 dalībnieki no vienas skolas. Komandā vismaz vienam dalībniekam jāpārstāv pamatskolas grupa (komandā drīkst būt pat 4 pamatskolēni!). Komanda izvēlas nosaukumu un nosaka komandas kapteini. No vienas skolas var piedalīties neierobežots komandu skaits!

3.Ieskaite

Komandu sacensībās tiek uzdoti jautājumi, kurus kopīgi jāatbild visiem komandas dalībniekiem. Sacensību noslēgumā tiek apbalvotas 3 labākās komandas.

Komandu mačos šogad punktus piešķir sekojoši:

1.vieta - katrs dalībnieks pa 8 punktiem

2.vieta - katrs pa 7 punktiem

3.vieta - katrs pa 6 punktiem

4.vieta - katrs pa 5 punktiem

5. vieta - katrs pa 4 punktiem

6.-8. vieta - katrs pa 3 punktiem

9.vieta līdz 1/2 pēc rezultāta iekļuvušās komandas - katrs pa 2 punktiem

Pēc rezultāta otrajā pusē - katrs pa 1 punktam

Skolu kopvērtējumā komandas ienesīs dubultu punktu skaitu (1.vieta 16p, 2.v. 14p utt.).

Neskaidrību gadījumā vēršamies pie Gata Kampernova - g.kampernovs@gmail.com; facebook vai 26462702 !

Uz tikšanos!